Dieťa Dievča/Chlapec

Vek (mesiace)     1-3   3-6 6-9 9-12 12- 8 18-24
EUR veľkosť 62 68 74 80 86 92
Hrudník (cm) 42 44 46 48 50 52

 

Dievča

Vek (roky)                   2-3 3-4 4-5 5-6 6-8 8-10 10-12 12-14
EUR veľkosť 98 104 110 116 128 140 152 164
Hrudník (cm) 54 56 58 60 64 68 72 76
Pás (cm) 50 52 54 56 59 62 65 68
Boky (cm) 58 60 62 64 68 74 80 86

  

Chlapec

Vek (roky)                  

2-3 3-4 4-5 5-6 6-8 8-10 10-12 12-14
EUR veľkosť 98 104 110 116 128 140 152 164
Hrudník (cm) 54 56 58 61 64 70 76 82
Pás (cm) 50 52 54 56 59 62 66 70
Boky (cm) 58 60 62 64 68 74 80 86

 

 

 

SK CZ

Reklamačné podmienky

Vrátenie tovaru a reklamácia

Vrátenie zakúpeného tovaru bez udania dôvodu

Pokiaľ so zakúpeným tovarom z nášho obchodu nie ste spokojní, môžete ho vrátiť, najneskôr však do 14 dní od jeho doručenia. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, kompletný a nepoužitý, najlepšie v pôvodnom nepoškodenom obale, s dokladom o kúpe a sprievodným listom s informáciou o vrátenie tovaru v 14dennej lehote.
Tovar vracajte na nižšie uvedenú adresu. Po prevzatí tovaru bude zákazníkovi vrátená čiastka bankovým prevodom, a to do 10 pracovných dní odo dňa vrátenia tovaru.

Poštovou poukážkou na meno peniaze nevraciame.

 

Reklamácia tovaru v dôsledku výrobných chýb

Zákazník je povinný spolu s chybným výrobkom doložiť doklad o kúpe a sprievodný list, event. záručný list.
Kupujúci je ďalej povinný pri reklamácii predložiť chybnú vec čistú, úplnú (všetky časti). V prípade zaslania veci k reklamácii poštou alebo špedičnou firmou je treba tovar dostatočným spôsobom zabaliť a zaistiť proti poškodeniu - pre tieto účely odporúčame uschovanie originálneho obalu (nie je podmienkou pre prijatie reklamácie).
Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou manipuláciou a skladovaním.

Sprievodný list musí obsahovať tieto náležitosti:
• meno a priezvisko kupujúceho
• dôvod reklamácie
• kópiu dokladu o kúpe alebo aspoň termín nákupu (doklad je možné dohľadať v našom účtovnom softvéri)
• číslo účtu pre prípadné vrátenie peňazí

Tovar vracajte ako balík doručovaný poštovým kuriérom na adresu:

Lívia Váradiová

P.O. BOX 19,
820 11 Bratislava 211

Pokiaľ bude balík zaslaný na inú ako vyššie uvedenú adresu (napr. fakturačnú), nemusí byť vyzdvihnutý.
Reklamačná lehota je 30 dní. O oprávnenosti reklamácie rozhodne výrobca, prípadne dodávateľ. V prípade uznania reklamácie je vada výrobku odstránená. Ak je vada neopraviteľná, bude tovar vymenený za nový kus alebo bude čiastka vrátená na bankový účet.
Ak nám zašlete tovar na reklamáciu neúplný, napr. v dôsledku toho, že tovar bol predaný v sete alebo jeho súčasťou bol aj spotrebný materiál (písacie potreby a pod.), bude vrátená suma znížená o hodnotu chýbajúce súčiastky.
Čiastka za poštovné a balné uhradené pri kúpe výrobku nie je súčasťou reklamačného konania.

Rozpor s kúpnou zmluvou
(1) Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb.
(2) Ak zákon neustanovuje inak, zhodou s kúpnou zmluvou podľa odseku 1 sa ďalej rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadovanej, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisovanej, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Ak to pripúšťa povaha veci, má kupujúci právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu jej činnosť predviedla.
(3) V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
(4) Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar zaslaný zákazníkovi späť na jeho náklady.

Doprava zdarma pri objednávke nad 100 EUR

 Zľava na objednávku

Výpredaj detské oblečenie

 

 Doprava a platba:

Slovenská pošta 3 €

Kuriér GLS: 3,5€

Dobierka 1 €
Bankový prevod 0 €

Tel.: +421 948 890 245
Po - Pia: 08:00 - 18:00
E-mail:

info@rozpravkoveoblecenie.sk

Doležité informácie

Tabuľka veľkostí
Prečo nakupovať u nás
Obchodné podmienky
Kontakt 

Doprava a platba

Slovenská pošta   kuriér GLS

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info